SPRACOVANIE MRAMORU – KREMEŇA - VÁPENCA

Spoločnosť RGR Kereskedelmi Kft. bola založená 1. júla 1997, v súčasnosti funguje ako rodinný podnik, ktorého činnosť od samých začiatkov riadi jeden zo spolumajiteľov, Gábor Rózsás, ktorý disponuje väčšinou obchodných podielov a pred založením spoločnosti ako kamenár riadil súkromný podnik. Jeho brat, Ádám Rózsás, sa ako spolumajiteľ zúčastňuje prác vo výrobe a vykonáva dozor nad týmito prácami. Počas rokov sa hlavný okruh činnosti podniku postupne rozšíril, v súčasnosti sa zaoberá predovšetkým maloobchodným a veľkoobchodným predajom žuly, vápenca, mramoru, respektíve výrobou náhrobných pomníkov, obkladov a krytín.