Poťahy, fasádne obklady

Z kamenných dosiek vykonávame obkladanie väčších fasádnych plôch, a to lepiacou technológiou alebo technológiou pripevňovania pomocou príchytiek. Popri svojej vysokej estetickej hodnote nám umožňuje realizovať rôzne architektonické predstavy a okrem toho poskytuje ochranu pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi.Ajánlatkérés