Pre kamenárov

Moderný výrobný podnik, výstavný park, individuálne zľavy, krátke dodacie lehoty.

Vážený Kolega!
 
Vítame Vás na webovej stránke našej firmy.
 
Našu prevádzkáreň o výmere takmer 10.000 m2 sme otvorili v máji 2007. Náš výrobný podnik, vybavený modernými zariadeniami má celkovú rozlohu 1000 m2, takmer 7000 m2 asfaltovej plochy slúži na umiestnenie a skladovanie základných materiálov, polotovarov a hotových výrobkov, 2000 m2 zaberá priestor pre zákazníkov, kancelária a výstavný park, v ktorom sú umiestnené kompletné náhrobné pomníky a náhrobné kamene. Po uvedení  centrálnej prevádzkárne do prevádzky v roku 2008, si podnik vytyčuje prioritný cieľ získať kvalifikácie ISO-9001 a ISO-14001.
 
Naša firma sa zaoberá predovšetkým maloobchodným predajom žuly, vápenca, mramoru, respektíve vyhotovovaním náhrobných pomníkov, krytín a obkladov. Ako generálny importér dovážame veľké množstvo materiálu, ktoré po ich spracúvaní predávame ďalej ako základný materiál, polotovar alebo hotový výrobok.
Vďaka veľkým a rozmanitým skladovým zásobám, sme schopní promptne a precízne zásobovať distribútorov veľkým množstvom vysoko kvalitného tovaru za veľkoobchodnú cenu. Veľká časť obratu pochádza od distribútorov, ktorí tvoria väčšinu našich zákazníkov. Dúfame, že aj Vás môžeme onedlho privítať u nás. Počas rokov bol hlavný dôraz kladený na veľkoobchodný predaj a vlastnú produkciu.
 
V našich skladových zásobách konštantne držíme veľké množstvo žuly, mramoru a vápnika, ktoré je ihneď k odberu a slúži na uspokojenie objednávok zákazníkov. Zabezpečíme akýkoľvek materiál a jeho opracovanie v krátkej lehote, podľa individuálnych požiadaviek, za priaznivú cenu.
 
Veríme, že sme vo Vás vzbudili záujem!
Srdečne Vás pozývame na osobnú návštevu našej prevádzkárne, pri ktorej sa na vlastné oči môže presvedčiť o kvalite našich výrobkov. V prípade osobnej návštevy Vás budú čakať naši odborne pripravení pracovníci promptnou, milou obsluhou v priateľskom, kultúrnom prostredí.
 
Z hľadiska dostupnosti sa náš výrobný podnik nachádza na výhodnom mieste pri diaľnici M1 v rakúsko-slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti.
Nachádza sa v extraviláne Mosonmagyaróváru, hlavná cesta č. 1 v smere na Győr, pri dopravnej tabuli Mosonmagyaróvár, vo vzdialenosti 1 km od výjazdu z diaľnice M1 na Mosonmagyaróvár, ale je ľahko dostupný aj z hlavnej cesty č. 86.
 
Staňte sa naším partnerom! Navštívte osobne našu prevádzkáreň. Dovoľte nám, aby sme Vám ukázali,  aké výhody  Vám môže  náš podnik poskytnúť, veď  tým nič nemôžete stratiť!
 
Rozvoj a vývoj hrali vždy prioritnú úlohu v živote podniku. Zastávame názor, že súdržnosťou, vzájomným rešpektom, precizitou a vytrvalosťou sme schopní postúpiť ďalej aj v neustále sa zhoršujúcej situácii na trhu.