Rímsy, parapety

V dôsledku stále väčších očakávaní, kladených na tepelnú izoláciu a vyplývajúc z dnes už dobre vyriešenej vonkajšej izolácie budov, pozornosť ohľadom tepelných strát a vlhnutia smeruje na body, tzv. tepelné mosty, ktoré vznikajú napr. pri styku okna a muriva. Praktické skúsenosti ukazujú, že tieto body môžu byť ideálnym miestom pre stagnujúcu vodu a plesne. Preto je nesmierne dôležité dodržiavať predpísané stavebné normy a príslušné stavebnofyzikálne predpisy.
 
Okrem toho, že sú kamenné rímsy mimoriadne trvácne a v dôsledku náročného vzhľadu majú estetický význam, zastávajú veľmi dôležitú funkciu z hľadiska domu.
 
V praxi sa častokrát stáva, že po zabudovaní okien už uplynulo niekoľko týždňov, ba i  mesiacov a okenné rímsy ešte stále chýbajú, hoci už PU penu, použitú pri zabudovaní okna úplne zničilo slnečné žiarenie, o čom sa môžeme presvedčiť opatrným pohybom ruky. Preto je veľmi dôležité, aby sme odborne odviedli dažďovú vodu, padajúcu na vodorovnú okennú zárubňu pomocou kvalitne vyhotovenej okennej rímsy. Vonkajšiu parapetnú dosku je najvhodnejšie zabudovať po nanesení základnej omietky, pred nanesením farby, po omietnutí spodných, respektíve bočných zárubní, so sklonom 5° a výstupkom 30-40 mm, v porovnaní s vonkajšou rovinou steny. Ak dom nedosiahne na zimu tento stupeň vyhotovenia, každopádne sa odporúča zabudovať vonkajšie parapetné dosky ešte pred zimou, aby nedošlo k vlhnutiu a zaplesneniu stien. Mimoriadne dôležité je dobré zárubňové tesnenie.
 
Na vyhotovenie parapetnej dosky môžeme použiť aglomerát, vápenec, mramor, respektíve žulu.


Ajánlatkérés