Plotové kamenné pokrívky

V záujme ochrany základu a pilierov  plota používame krycie kamene, opatrené odkvapnicou, ktorá zabraňuje absorbovaniu vlhkosti.

 
Ktorýkoľvek materiál z ponuky našich mediteránnych obkladov (pravidelného, nepravidelného tvaru) je možné zvoliť na obloženie podmurovky  plota.


Ajánlatkérés