Predstavenie

Spoločnosť RR Kereskedelmi Kft. bola založená 1. júla 1997, v súčasnosti funguje ako rodinný podnik, ktorého činnosť od samých začiatkov riadi jeden zo spolumajiteľov, Gábor Rózsás, ktorý disponuje väčšinou obchodných podielov a pred založením spoločnosti ako kamenár riadil súkromný podnik.

 
Jeho brat, Ádám Rózsás, sa ako spolumajiteľ  zúčastňuje prác vo výrobe a vykonáva dozor nad týmito prácami. Počas rokov sa hlavný okruh činnosti podniku postupne rozšíril, v súčasnosti sa zaoberá predovšetkým  maloobchodným a veľkoobchodným predajom žuly, vápenca, mramoru, respektíve výrobou náhrobných pomníkov, obkladov a krytín.
 
Už spomenuté materiály dováža ako generálny importér vo veľkom množstve, ktoré po spracovaní predáva ďalej ako základný materiál alebo hotový výrobok.
 
Disponuje zásobami tovaru v minimálnej hodnote 250 miliónov forintov, čo je významné aj na celoštátnej úrovni a v dôsledku čoho je podnik schopný vyhovieť akýmkoľvek nárokom objednávateľov. V roku 2006 bol v rámci jednej investície veľkého rozsahu postavený centrálny obrábací podnik, výstavný park, ako aj kancelária a vzorková sieň, ktorá bola zriadená a uvedená do prevádzky v roku 2007. Toto logistické centrum bolo vytvorené v súlade s európskymi normami a je vybavené najmodernejšími technológiami.
 
V rokoch 2006-2007 bolo obstaraných niekoľko nových moderných mostových píl a jedna automatická brúska, čím sa významne rozšíril inventár vecných investícií. Veľká časť obratu pochádza od distribútorov, ktorí tvoria väčšinu našich zákazníkov. Podnik sa v uplynulých rokoch výrazne podieľal na úspešnej realizácii mnohých veľkých projektov. Počas rokov bol hlavný dôraz kladený na veľkoobchodný predaj a vlastnú produkciu, podnik vykonáva predaj rezaného materiálu, náhrobných pomníkov, okenných ríms, schodov, pultov, dosiek, krbov a iných doplnkov, vyhotovených z prírodných hornín, prisposobujúc sa individuálnym požiadavkám zákazníkov.
 
Po uvedení do centrálnej prevádzkárne do prevádzky v rokoch 2007-2008, si podnik vytyčuje prioritný cieľ získať kvalifikáciu ISO-9001.
 
Rozvoj a vývoj hrali vždy prioritnú úlohu v živote podniku. Zastávame názor, že súdržnosťou, vzájomným rešpektom, precizitou a vytrvalosťou sme schopní postúpiť ďalej aj v neustále sa zhoršujúcej situácii na trhu.
 
Veríme, že sme vo Vás vzbudili záujem!
 
Keby ste potrebovali ďalšie informácie, prípadne máte otázky alebo nás chcete navštíviť osobne, neváhajte a obráťte sa na nás s dôverou!